Contactor profile

Licitaciones

Irekiak / Abiertas / Opened

Gaur egun indarrean dauden lizitazioak / Licitaciones abiertas / Opened contracts

Lan Eskaintza (Lanaldi osoa ): Berrikuntza proiektuen arduraduna, Agirre Lehendakaria Centerren. / Oferta de empleo (Jornada completa): Coordinador de Proyectos de Innovación Social en Agirre Lehendakaria Center. / Job Offer (Full time): Social Innovation Project Coordinator at the Agirre Lehendakaria Center.

Lanpostu kopurua / Nº puestos ofrecidos / No. of jobs offered: 2 

Eginkizunak / Funciones / Responsibilities:

 • Nazioarteko gizarte-berrikuntzako proiektuak koordinatzea; ebaluazioa, dinamizazioa, kontrastea, emaitzen proiekzioa eta txostenak egitea. / Coordinación de proyectos internacionales de innovación social; evaluación, dinamización, contraste, proyección de resultados y elaboración de informes. / Coordination of international social innovation projects; evaluation, outreach, contrast, projection of results and preparation of reports. 
 • Nazioarteko taldeak kudeatzea, Agirre Lehendakaria Centerreko ikuspegian oinarritzen diren entzute, parte-hartze, kosorkuntza eta ko-diseñua oinarrituak. / Gestión de equipos internacionales para la implementación de procesos de escucha, participación, co-creación y co-diseño en base al enfoque de Agirre Lehendakaria Center (ALC). / Management of international teams for the implementation of listening, participation, co-creation and co-design processes based on the Agirre Lehendakaria Center (ALC) approach.
 • Informazioa kodetzea, patroiak aztertzea eta identifikatzea. / Codificación de la información, análisis e identificación de patrones. / Coding of information, analysis and identification of patterns. 
 • Urruneko laguntza eta prestakuntza saioen prestaketa. /Sesiones de apoyo y formación en remoto. / Support sessions and remote training.

Baldintzak / Requisitos / Requirements:

 • Egiaztatutako 2 urtetako eskarmentua gizarte- berrikuntzan erreferente diren nazioarteko erakundeetan. / Experiencia demostrable de por al menos 2 años en puestos o funciones similares en entidades internacionales referentes en innovación social. / Proven experience of at least 2 years in similar positions or duties in leading international entities in social innovation.
 • Partze -hartze prozesuetan, tresna etnografikoen bidezko entzute komunitarioen dinamizazioa eta proiektuen koordinazioan esperientzia frogagarria. / Experiencia demostrable en procesos de participación, dinamización de escucha comunitaria con herramientas etnográficas y coordinación de proyectos. / Proven experience in participation processes, revitalisation of community listening with ethnographic tools and project coordination.
 • Goi-mailako Unibertsitate ikasketak (giza zientzietan edo gizarte – zientziei lotutako graduak). / Titulación universitaria superior (preferiblemente grados relacionados con humanidades y ciencias sociales). / University degree (preferably degrees related to humanities and social sciences).
 • Proiektu desberdinak aldi berean koordinatzeko gaitasuna. / Implementación de proyectos distintos de manera simultánea. / Simultaneous implementation of different projects.
 • Tokiko metodologietara egokitzeko gaitasuna. / Adaptación al enfoque y la metodología de trabajo. / Adaptation to the work approach and methodology.
 • Modu kolaboratiboan, partekatuan eta taldean lan egiteko gaitasuna. / Flexibilidad, capacidad relacional y habilidades comunicativas. / Flexibility, relational and communication skills.
 • Malgutasuna, eta harremanetarako zein komunikaziorako gaitasuna. / Colaboración y trabajo en equipo. / Collaboration and team-working.
 • Hizkuntzak: Euskaraz, ingelesez eta gaztelaniaz lan egiteko gaitasun oso altua – Ingelesa: Proficiency edo baliokidea. / Idiomas: capacidad de trabajo en euskara, inglés y castellano – Inglés: Proficiency o equivalente. / Languages: ability to work in Basque, English and Spanish – English: Proficiency or equivalent.

Kontuan hartuko da / Se valorarán positivamente / The following will also be highly valued:

 • Beste hizkuntza batzuen ezagutza. Zehazki, portugesa, frantsesa edo hizkuntza balkanikoen ezagutzaz balia litezke proiektuak. / El conocimiento de otras lenguas. Específicamente, los proyectos podrían beneficiarse del conocimiento del portugués, francés o lenguas balcánicas. / Knowledge of other languages. More specifically, the projects will benefit from the knowledge of Portuguese, French or the Balkan languages. 
 • Gizarte-lanean esperientzia. / Experiencia en trabajo social. / Experience in social work.
 • 2030 agendari, migrazioei, berdintasunari eta gizarte-kohesioari buruzko ezagutza. / Conocimiento o estudios relacionados con la agenda 2030, migraciones, igualdad y cohesión social. / Knowledge or studies related to the Agenda 2030, migrations, equality and social cohesion.

Noiz hasi: 2021eko irailean / Incorporación: Septiembre de 2021 / Start Date: September 2021 

Kontratua / Contrato / Contract:

Mota: Aldi baterako kontratua (luzagarria) 
Tipo: Contrato temporal (prorrogable)  
Type: Temporary Contract (extendable)

Iraupena: 6 hilabete
Duración: 6 meses 
Duration: 6 months

Modalitatea: Konbinatua (presentziala eta telelana)
Modalidad: híbrida (presencial y remoto)
Model: Hybrid (in-person and remote)

Interesatutako guztiek beren curriculum vitae-a eta aurkezpen gutuna bidali beharko dute, irailaren 1a baino lehen (egun hori barne) Berrikuntza Sozialeko proiektuen arduraduna erreferentzia erabiliz, ondoko posta elektroniko helbidetara: info@agirrecenter.eus eta lierni@agirrecenter.eus eso formulario honen bidez. / Las personas interesadas deberán enviar un currículum vitae y carta de presentación a la dirección de correo electrónico info@agirrecenter.eus y lierni@agirrecenter.eus o en el formulario disponible con la referencia Responsable de proyectos de Innovación Social antes del 1 de septiembre (incluido). / Those interested should send their Curriculum Vitae and cover letter to the following e-mails: info@agirrecenter.eus and lierni@agirrecenter.eus or in the form available with the subject line Head of Social Innovation Projects by 1st September (inclusive). 


Irekiak / Abiertas / Opened

Gaur egun indarrean dauden lizitazioak / Licitaciones abiertas / Opened contracts

Izenburua / Título: Adquisición de concentrados e insumos piscícolas para el Nodo Sur del Proyecto Pisci-Cultura del Común

Argitalpen data / Fecha de publicación: 2021-04-14 

Erreferentzia / Referencia: Adquisición de concentrados e insumos piscícolas para el Nodo Sur del Proyecto Pisci-Cultura del Común -T06-36

Proposamenak bidaltzeko azken eguna / Fecha límite para envío de propuestas: 21 de abril de 2021   

Dokumentazioa / Documentación 1

Dokumentazioa / Documentación 2


Amaituak / Finalizadas / Finished

Bukatutako licitazioak / Licitaciones ya finalizadas / Finished contracts

Izenburua / Título: Suministro de combustible y aceites, para desarrollo actividades del Nodo Sur del Proyecto Pisci-Cultura del Común

Argitalpen data / Fecha de publicación: 2021-04-06 

Erreferentzia / Referencia: Suministro de combustible (gasolina y ACPM) y aceites, para desarrollo actividades del Nodo Sur del Proyecto Pisci-Cultura del Común -T06-36

Proposamenak bidaltzeko azken eguna / Fecha límite para envío de propuestas: 13 de abril de 2021   

Dokumentazioa / Documentación 1

Dokumentazioa / Documentación 2


Izenburua / Título: Adquisición de concentrados e insumos piscícolas

Argitalpen data / Fecha de publicación: 2021-01-25 

Erreferentzia / Referencia: Adquisición de concentrados e insumos piscícolas para la Granja del Nodo Sur del Proyecto Pisci-Cultura del Común -T06-36

Proposamenak bidaltzeko azken eguna / Fecha límite para envío de propuestas: 29 de enero de 2021   

Dokumentazioa / Documentación 1

Dokumentazioa / Documentación 2


Izenburua / Título: Proceso de Selección de un servicio de consultoría para el diseño, costeo, supervisión de la construcción y capacitación para la operación de unidades piscícolas.

Argitalpen data / Fecha de publicación: 2021-01-14 

Erreferentzia / Referencia: Proceso de Selección de un servicio de consultoría para el diseño (incluyendo equipos requeridos), costeo, supervisión de la construcción y capacitación para la operación de unidades piscícolas en el marco del Proyecto Pisci-cultura del Común -T06-36

Proposamenak bidaltzeko azken eguna / Fecha límite para envío de propuestas: 21 de enero de 2021   

Dokumentazioa / Documentación 1

Dokumentazioa / Documentación 2

Dokumentazioa / Documentación 3


Izenburua / Título: Selección de un(a) profesional de apoyo para facilitar el taller POA 2021

Argitalpen data / Fecha de publicación: 2021-01-04 

Erreferentzia / Referencia: Selección de un(a) profesional de apoyo para facilitar el taller POA 2021 en el marco del Proyecto Pisci-Cultura del Común -T06-36.

Proposamenak bidaltzeko azken eguna / Fecha límite para envío de propuestas: 12 de enero de 2021   

Dokumentazioa / Documentación


Izenburua / Título:  Proceso de selección de servicio de hotel y salón de eventos

Argitalpen data / Fecha de publicación: 2020-12-28 

Erreferentzia / Referencia: Selección de un servicio de hotel y salón de eventos para el taller POA 2021 en el marco del Proyecto Pisci-Cultura del Común -T06-36

Proposamenak bidaltzeko azken eguna / Fecha límite para envío de propuestas: 12 de enero de 2021   

Dokumentazioa / Documentación 1

Dokumentazioa / Documentación 2


Izenburua / Título:  Proceso de Selección de un servicio de consultoría para el diseño, costeo, supervisión de la construcción y capacitación para la operación de unidades piscícolas.

Argitalpen data / Fecha de publicación: 2020-12-17 

Erreferentzia / Referencia: Proceso de Selección de un servicio de consultoría para el diseño (incluyendo equipos requeridos), costeo, supervisión de la construcción y capacitación para la operación de unidades piscícolas en el marco del Proyecto Pisci-cultura del Común -T06-36

Proposamenak bidaltzeko azken eguna / Fecha límite para envío de propuestas: 8 de enero de 2021   

Dokumentazioa / Documentación


Izenburua / Título:  Proceso de licitación. Prestación de Servicios. Implementación de una Plataforma de Innovación Abierta en el Departamento de Caquetá 

Argitalpen data / Fecha de publicación: 2020-11-04 

Erreferentzia / Referencia: Labores de coordinación en terreno para la puesta en marcha e implementación de una plataforma de innovación social en colaboración con Agirre Lehendakaria Center. 

Proposamenak bidaltzeko azken eguna / Fecha límite para envío de propuestas: 23 de noviembre de 2020   

Dokumentazioa / Documentación /1

Dokumentazioa / Documentación /2


Izenburua / Título: Proceso de selección de una Agencia de Viajes en el marco del proyecto pisco-cultura del común -T06-36

Argitalpen data / Fecha de publicación: 2020-11-03 

Erreferentzia / Referencia: El proyecto Piscicultura del Común contratará el servicio de una agencia de viajes para el suministro de tiquetes aéreos con cobertura nacional que cumpla con requisitos concretos.

Proposamenak bidaltzeko azken eguna / Fecha límite para envío de propuestas: 12 de noviembre de 2020   

Dokumentazioa / Documentación


Izenburua / Título: Equipos informáticos en el marco del Proyecto Pisco-Cultura del Común

Argitalpen data / Fecha de publicación: 2020-10-26 

Erreferentzia / Referencia: Adquisición de equipos informáticos en el marco del Proyecto Pisco-Cultura del Común -T06-36

Proposamenak bidaltzeko azken eguna / Fecha límite para envío de propuestas: 9 de noviembre de 2020   

Dokumentazioa / Documentación

Izenburua / Título: Coordinador técnico piscícola del proyecto: “Piscicultura del común”.

Argitalpen data / Fecha de publicación: 2020-10-16 

Erreferentzia / Referencia: Convocatoria para el cargo coordinador técnico piscícola del proyecto: “Piscicultura del común” contrato de subvención T06.36 ejecutado por ECOMUN y Fundación Agirre Lehendakaria.

Proposamenak bidaltzeko azken eguna / Fecha límite para envío de propuestas: 25 de octubre de 2020   

Dokumentazioa / Documentación

Izenburua / Título: Profesional en Adquisiciones del proyecto “Piscicultura del común” 

Argitalpen data / Fecha de publicación: 2020-08-11 

Erreferentzia / Referencia: Convocatoria No. 19_202 para el cargo Profesional en Adquisiciones del proyecto: “Piscicultura del común” contrato de subvención T06.36 ejecutado por ECOMUN y Fundación Agirre Lehendakaria 

Proposamenak bidaltzeko azken eguna / Fecha límite para envío de propuestas: 6 de septiembre de 2020   

Dokumentazioa / Documentación

Argitalpen data / Fecha de publicación: 2020-08-25

Errekerentzia / Referencia: Invitación No. 20_2020- Bogota, Agosto 20 de 2020 Convocatoria para el cargo Tecnico Administrativo ECOMUN en el marco del Proyecto “Piscicultura del común” contrato de subvención T06.36 ejecutado por ECOMUN y Fundación Agirre Lehendakaria. 

Proposamenak bidaltzeko azken eguna / Fecha límite para envío de propuestas: 31 de agosto de 2020   

Dokumentazioa / Documentación

Argitalpen data / Fecha de publicación: 2020-08-10 

Erreferentzia / Referencia:  Director de Proyecto. Contrato de subvención T06.36 ejecutado por ECOMUN y Fundación Agirre Lehendakaria  

Proposamenak bidaltzeko azken eguna / Fecha límite para envío de propuestas: 21 de agosto de 2020   

Dokumentazioa / Documentación

Fecha de publicación: 2020-07-31 

Referencia:  Contrato de subvención T06.36 ejecutado por ECOMUN y Fundación Agirre Lehendakaria  

Fecha límite para envío de propuestas: 9 de agosto de 2020, hasta las 14:00 horas   

Documentación

Fecha de publicación: 2020-07-14 

Referencia: Proyecto Pisci-cultura del Común T06-36  

Fecha límite para envío de propuestas: 28 de Julio de 2020, hasta las 14:00 horas   

Documentación

Fecha de publicación: 2020-07-06 

Referencia: Proyecto Pisci-cultura del Común T06-36  

Fecha límite para envío de propuestas: 9 de Julio de 2020, hasta las 14:00 horas   

Documentación

Fecha de publicación: 2020-06-26 

Referencia: AIPE-HUILA – Proveedores de Servicios Análisis calidad de agua y resultados 

Fecha límite para envío de propuestas: 10:00 del 30 de junio de 2020 

Documentación

Lizitazioaren bidalketa / Envío de licitación / Join to contract

Lizitazioren batean interesa baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan formulario honen bidez.

Si estás interesada/o en alguna de las licitaciones, puedes ponerte en contacto con nosotras/os a través de este formulario.

If you are interested in any of the contracts, you can contact us through this form.


AGIRRE LEHENDAKARIA FUNDAZIOA will process your data based on the consent you expressly agree with the sole purpose of managing your candidacy. These data will not be communicated to third parties.