Aguabonitako Plataformak lehen prototipo-multzoa jarri du martxan

Kolonbiako gatazka armatuak lotura estua izan du landa-eremuko pobreziarekin. Gatazkak gehien erasandako eremuek ere gizarte-zaurgarritasun handiagoa eta Estatuaren presentzia txikiagoa izan ohi dute. Testuinguru horretan, eremu sozial eta ekonomikoan lurralde lehiakorrak garatzeko euskal esperientziak Gizarte Berrikuntzaren ikuspegi berri bat garatzeko inspirazio gisa balio digu, erakundeen ahultasun handia duten eskualdeetan.

Berriro sartzeko politika publiko berri bat diseinatzeko agertoki honen elementu nagusia borrokalari ohien komunitatea indartzea da, bizi-proiektu iraunkorrak izan ditzaten. Beraz, esparru horretan, Eusko Jaurlaritzak lurralde-garapeneko ekimen hau abian jartzea babesten eta sustatzen du, tokian tokiko hiru erakunderekin lankidetzan: Caliko Javeriana Unibertsitatea (Kulturarteko Ikerketen Institutuaren bidez), Manigua Korporazioa eta La Cocreadora

Ikuspegi horren helburua da (1) entzute komunitarioko tresnekin, (2) interpretazio kolektiboko espazioekin, (3) sorkidetzako prozesuekin eta (4) eskala luzeko prototipoarekin lotutako ezagutzak transferitzea.

2021EKO ABENDUA

Plataformak eta erakundeek sorkidetza-fasean landutako prototipoak berrikusi dituzte. Fase honetan 5 lan-ildo garatu dira: 1) Abeltzaintzako jardunbide egokiak, 2) Elikadura-ekoizpena, 3) Turismoa, 4) Espezie txikiak eta 5) Bake, Turismo eta Elikadura eta Elikagaien Segurtasun arloetako Ekintza Komunaleko Batzordearen (JAC) esparruan antolamendua indartzea. Guztira, entzuketa-prozesuan identifikatutako narratibekin lotutako 82 prototipo eta ekimen sortu dira. La Cocreadora entitatearen laguntza izan da, ekoizpen-ekimenak berrikusteko eta birgaitzeko fasean egon baita, Aguabonita vereden guneko komunitatearekin batera. Prozesu honetan Imagok ere hartzen du parte, begirada komertzialeko heziketaren bidez, proiektu gastronomikoak optimizatzen dituen eta elikagaien industriari bere sormen-prozesuak eta produktuak hobetzen laguntzen dion nazioarteko komunitateak.    

2022KO URTARRILA

Erakundeek prototipoak birgaitzen lan egin dute, eta datozen asteetan interkonektatutako soluzioen zorro bat aurkeztuko zaio komunitateari, hainbat esku-hartze mailatakoa (komunitarioa, eskala txikia eta ertaina, eskala luzea, zerbitzuak eta erregulazioa), lurraldean bideragarritasun eta potentzialtasun handiagoa duten prototipo batzuk hautatzeko. Ekimenen hautaketa honek bi helburu nagusi ditu: komunitatearen ekoizpen-ildoak indartzea eta lurraldeko jarduera kooperatiboa eta solidarioa indartzea.

2022KO OTSAILA

Plataforma zorroa sozializatzeko fasean dago. Erakundeek hainbat hilabetez elkarrekin lan egin ondoren, otsailaren 3an 82 prototipoko zorro bat aurkeztu zen, Veredaseko 45 ordezkari ingururen partaidetzarekin: Juntas, Cedro, Cedrito, Morros, Agua Bonita I eta Ur Bonita II.

Prototipo horiek aurretik adostutako 5 lan-arloekin dute zerikusia: Abeltzaintzako jardunbide egokiak, Elikadura-ekoizpena, Turismoa, Espezie txikiak eta Antolamendua indartzea.

2022ko otsailean, gutxi gorabehera 15 ekimen ekonomiko dira, komunitateak aurreko espazioetan sortu eta asko landuta, sakontasun handiagoz sozializatu direnak.

Aurrerapen horiekin guztiekin, produkzio-lerro bakoitzeko lantaldeak osatzea lortzen da, inplementazio-faserako. Ordezkari bat egongo da vereda bakoitzeko eta produkzio-lerro bakoitzeko. Ordezkari horiek izango dira lerro bakoitzeko lan-planaren buru, eta inplementazioaren jarraipena egingo dute, Plataformako erakundeek lagunduta. Gaur egungo lan-kronograma astean egun batekoa eta produkzio-lerro bakoitzeko da, eta horrek prototipoak lurreratzen eta atzeraelikatzen lagunduko du, hasieran definitu ziren bezala. Lurraldeko koordinazio orokorreko lana Corpomaniguak egiten du.

Parte-hartzaileek gizarteratzearen garrantzia azpimarratzen dute adostasunerako beti lekua dagoen topaketetan. Horri esker, «Lan-prozesu zoragarria sor daiteke, ez bakarrik komunitate batek sortua, baizik eta hainbat komunitatek», eta, horrez gain, ekonomikoki eta sozialki guztiei mesede egiten dieten prozesuekiko lotura sor daiteke.

Otsailaren 18an, ostirala, bost lan-mahaien aurrerapenak kontrastatzeko eta gizarteratzeko lehen gunea dago aurreikusita. Bigarren gunea martxoaren 2an egitea pentsatu da.