Evaluating the Efficacy of Social Innovation Programming at Advancing Rural Development in the Context of Exogenous Shocks

Work4Progresseko partnerrak diren Mauricio Espinoza, Rodrigo Rivarola, Ricardo Fort eta Joshua Fisherrek idatzitako artikulua Sustainability aldizkariarentzat

Artikulu honek Peru mendialdeko landa-eremuetan ezarritako berrikuntza sozialeko ekimen baten eraginkortasuna ebaluatzeko ikuspegi esperimental bat diseinatzen eta ezartzen du, COVID-19 pandemiak erdian ezarri zituelarik. Parte-hartu aurretik, bitartean eta ondoren bildutako informazioaren hiru txandak erabiliz, etxeen bizimodua handitzean berrikuntza sozialeko garapen ekonomikoaren ikuspegiaren eraginkortasuna aztertzen da. Ikerketak hobekuntza sendoak eta estatistikoki esanguratsuak aurkezten ditu etxeen ongizate ekonomikoan, elikagaien segurtasunarekin duten asebetetzean eta komunitateko etorkizunarekiko duten ikuspegian, programa honetan parte hartu duten etxeak parte hartu ez dutenekin alderatuz. Emaitzek iradokitzen dute berrikuntza sozialeko programak etxeen diru-sarrera eta bizimodu jardueren portafolioaren berrantolaketa nabarmena erraztu zuela, jarduera errentagarriago eta balio erantsikoagoetara bideratuz. Trantsizio hau nekazaritzako eta nekazaritzatik kanpoko sektoreekin lotutako ekintzailetza enpresarialetan eta lan espezializatuan parte-hartze handiagoan islatu zen, nekazaritza eta abeltzaintza jarduera tradizionaletatik aldenduz. Autoenpleguko jardueretatik eta lan ordaindutik eratorritako diru-sarrera irabaziak nekazaritza eta abeltzaintza diru-sarreren murrizketetatik sortutako galerak gainditzen ditu. Gainera, analisiek diru-sarrerak sortzeko bide berritzaileen erresilientzia nabarmentzen dute COVID-19 pandemiaren aurrean, nekazaritza balio-kate tradizionalak gaindituz. Aurkikuntza hauek berrikuntza sozialeko programazioaren eraginkortasuna azpimarratzen dute garapen ekonomikoa errazteko, eta, era berean, ustekabeko erronken aurrean, hala nola azken osasun krisialdi globalaren aurrean, erresilientzia ekonomikorako estrategiak iraunkorrak argitzen dituzte.