Lege-oharra

AGIRRE LEHENDAKARIA CENTERREN WEB ORRIAREN LEGE OHARRA

(Texto revisado el 25/06/2018)

LEGEZKO INFORMAZIOA

Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluak ezartzen duenez, informazioaren gizarteko zerbitzuak ematen dituenak, bai zerbitzuaren hartzaileei bai organo eskudunei, bitarteko elektronikoen bidez, etengabe, erraz, zuzenean eta doan, informazio hau eskuratzeko bitartekoak izan beharko ditu:

Domeinuaren izena: www.agirrecenter.eus

e-mail: info@agirrecenter.eus

Jabea: Agirre Lehendakaria Center (aurrerantzean “ALC”), egoitza Urkixo zumarkaleko 4-5ean duen erakundea (Bilbo – Bizkaia PK 48008), … atalean inskribatua eta IFK duena. G95725040 zenbakia .

ERABILTZEKO BALDINTZAK

Esparrua, xedea eta irismena

Xedapen hauek (aurrerantzean, “ERABILTZEKO BALDINTZAK”) ALCk Interneteko erabiltzaileen eskura (aurrerantzean, “ERABILTZAILEA-A/S”) www.agirrecenter.eus domeinuaren bidez (aurrerantzean, “WEBSITE”) jartzen duen web orriaren sarbidea eta erabilera arautzen dituzte.

Aurretik esandakoa galarazi gabe, ALCk WEBGUNEAREN bidez ERABILTZAILEARENTZAT jartzen dituen zenbait eduki eskuratzeko eta zerbitzu batzuk erabiltzeko baldintza jakin batzuk bete behar dira (aurrerantzean, “BALDINTZA PARTIKULARRAK”). Baldintza horiek, kasuan kasu, erabilera-baldintza hauek ordeztu, osatu eta/edo aldatuko dituzte, eta, kontraesanik egonez gero, baldintza horiek nagusituko dira. BALDINTZA PARTIKULAR horiek ERABILTZAILEEN eskura egongo dira WEBGUNEAN bertan.

Horrenbestez, eduki horietara sartu eta/edo zerbitzu horiek erabili aurretik, ERABILTZAILEAK arretaz irakurri beharko du, eta, hala badagokio, horiek arautzen dituzten BALDINTZA PARTIKULARRAK onartu, aipatutako sarbidea eta/edo erabilera gertatzen den unean argitaratutako bertsioan.

ALCk beretzat gordetzen du, edozein unetan eta inolako aurreabisurik gabe, ERABILERA BALDINTZA hauetako edukiak, baita, hala badagokio, BALDINTZA PARTIKULARRAK eta, oro har, WEBSITEren diseinua eta konfigurazioa osatzen duten elementu guztiak ere, horri buruz ondorengoek ezartzen dituzten mugen barruan (i) 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina onartzen duena, WEB orriko “Kontratatzailearen profila” atalean jasotako edukiei dagokienez, bai eta ii) ALCk website horretan publikoarentzat eskuragarri izan behar dituen edukiei dagokienez gardentasunari dagokionez aplikatu beharreko legeria ere.

Web gunearen azken eguneratzean argitaratutako sarbide- eta/edo erabilera-baldintzak bete beharko dira, eta bisita bakoitzean une horretan WEB gunean bertan argitaratutakoak aplikatuko dira .

ERABILTZAILEAK, WEB gunera sartuz, ERABILERA BALDINTZA hauek onartu eta onartzen ditu, berariaz eta inolako erreserbarik gabe. Baldintza horien arabera erabakitzen da nola erabili, eta onarpen horrek idatziz eta sinatuta egindako edozein kontraturen balio eta eraginkortasun bera izango du. ERABILTZAILEAK ERABILTZEKO BALDINTZA hauek osorik onartzen ez baditu, ez du WEB gunera sartzeko baimenik izango.

ERABILTZAILEA eta pasahitza erregistratzea

WEBGUNEAREN erabilerak eta/edo ALCk haren bidez (eremu pribatua) bere eskura jarritako eduki eta/edo zerbitzu jakin batzuetara sartzeak ERABILTZAILEAREN erregistroa eskatzen dutenean, ERABILTZAILEA arduratuko da horretarako egiazko eta legezko informazioa emateaz.

Erregistro hori ALCk une bakoitzean ezarrita duen moduan gauzatuko da, eta ERABILTZAILEAri (i) “log” identifikatzaile bat eta (ii) pasahitz bat emango zaizkio, WEBSITEko erabiltzaile erregistratu gisa edozein unetan saioa hasteko aukera emango diona.

ERABILTZAILEA behartua dago esleitzen zaizkion identifikatzailea eta pasahitza arduraz erabiltzera, eta haiek behar bezala zaindu eta isilpean gordetzeko ardura izango du. Halaber, hitz emango du ez diola erabilera hirugarrenei lagako, ez aldi baterako ez betiko, eta ez diela utziko kanpoko pertsonei sartzen.

Zure identifikatzailea eta pasahitza lapurtu, galdu edo baimenik gabe atzituz gero, ERABILTZAILEA arduratuko da egoera hori ALCri berehala jakinarazteaz, hark bertan behera utz dezan. ALC ez da inola ere erantzule izango baimenik ez duten hirugarrenek ERABILTZAILEAREN identifikatzailea eta pasahitza erabiltzen badituzte ERABILTZAILEA/AK horren jakinarazpena egiten ez duen bitartean.

WEB gunera sartzeko eta hura erabiltzeko baldintza ekonomikoak. 

BALDINTZA PARTIKULARRETAN bestelakorik xedatu ezean, WEBSITEera eta haren edukietara sartzea doakoa da, ERABILTZAILEAK bere hornitzailearekin kontratatuta duen telekomunikazio-sarerako konexioaren kostuari dagokionez izan ezik.

Jabetza industrial eta intelektualaren eskubideak

WEBGUNEAREN gaineko jabetza industrial eta intelektualeko eskubide guztiak legez erreserbatuta daude, eta ERABILTZAILEAK eskubide horiek eskuratzea edo erabiltzea ez da inola ere ALCren eta/edo beste edozein hirugarrenen titulartasun edo jabetza duen edozein aktiboren gaineko erabilera- edo eskubide-lizentziatzat hartuko. Eskubide-erreserba honek (i) kanpoko itxura (look and feel) eta WEBSITEko nabigazio-kodea, diseinua eta egitura bera hartzen ditu; (ii), bai eta edozein formatutan WEBSITEren bidez sar eta bana daitezkeen edukiak (i.e. Dibulgazio-artikuluak, lan zientifikoak, argazki esperimentalak, bideoak, etab. ).

Webgunean izen komertzialen, marken, logotipoen edo bestelako ikur bereizgarrien erreferentziak sartzea, ALCren edo hirugarrenen titulartasunekoak izan edo ez, ALCren edo haren legezko titularraren berariazko baimenik gabe horiek erabiltzeko debekuaren mende dago.

Debekatuta dago WEBSITE honetako informazioa erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, eraldatzea, jendearen eskura jartzea, bai eta antzeko beste edozein jarduera egitea ere, ALCren berariazko baimenik gabe. Halaber, debekatuta dago GUNE horretako materialak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, eraldatzea, jendearen eskura jartzea eta antzeko beste edozein jarduera egitea, ALCren berariazko baimenik gabe.

Horren ondorioz, BALDINTZA PARTIKULARRETAN bestelakorik xedatu ezean, ERABILTZAILEAK WEB orriaren bidez eskura jartzen zaizkion eduki eta zerbitzuak soilik ikusi eta erabili ahal izango ditu, soil-soilik pertsonalak eta pribatuak, betiere eduki eta/edo zerbitzu horiek merkataritza- edo lanbide-jarduerak garatzeko ez bada.

Halaber, debekatuta dago WEB gunearen funtzionamendurako, sarbiderako eta erabilerarako beharrezkoak diren ordenagailu-programetatik eratorritako lanak deskonpilatzea, desmuntatzea, alderantzizko ingeniaritza egitea, sublikentzea edo transmititzea. Nolanahi ere, ERABILTZAILEAK ezin izango du WEB gunean instalatuta dauden babes edo segurtasun-sistemak kendu, aldatu, saihestu edo manipulatu.

Erantzukizuna eta bermeak

WEBSITE hau erabiltzen duenak bere kontura eta bere ardurapean erabiltzen du. ERABILTZAILEA, WEB gunera sartuz, behartuta dago (i) ALCren edo hirugarrenen irudia, interesak eta eskubideak kaltetu ditzakeen edo WEB gunea kaltetu, deserabili edo gainkargatu dezakeen edo, edozein modutan, haren erabilera normala eragotziko duen portaerarik ez izatera; eta (ii) trafiko eta legeekin bat etorriz erabiltzera.

Ondorioz, ERABILTZAILEA izango da, ALCren eta/edo hirugarrenen aurrean, betebehar horiek ez betetzearen ondorioz sor daitezkeen kalteen erantzule .

ALCk egokitzat jotzen dituen segurtasun-neurriak hartzen ditu WEBSITEak behar bezala funtziona dezan eta birusak eta osagai kaltegarriak detekta ditzan. Hala ere, ERABILTZAILEAK jakin behar du Interneteko sistema informatikoen segurtasun-neurriak ez direla guztiz fidagarriak, eta, beraz, ALCk ezin duela bermatu (i) WEBSITEn jasotako eduki eta zerbitzuen etengabeko erabilgarritasuna; (ii) eduki horietan akatsik ez izatea, eta gerta daitekeen edozein akats zuzentzea; (iii) erabiltzailearen sistema informatikoetan (softwarea eta hardwarea) edo bertako dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan aldaketak eragin ditzakeen birusik edo bestelako elementu kaltegarririk ez izatea; ezta (iv) hartutako segurtasun-neurrien menderaezintasuna ere.

Era berean, ALCk eskubidea du zerbitzua aldi baterako edo behin betiko eteteko aldaketa teknikoen edo matxuren aurrean, eta, ahal bada, aldez aurretik jakinarazi behar dio WEB bidez edo horretarako gaitutako beste edozein bitartekoren bidez. Hori guztia, (i) 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina onartzen duena, WEB orriko “Kontratatzailearen profila” atalean jasotako edukiei dagokienez; (ii) bai eta ALCk, hala badagokio, WEBSITEn publikoarentzat eskuragarri izan behar dituen edukien gardentasunari dagokionez aplikatu beharreko legeria ere.

ESTEKAK

Estekatutako Guneak

ALCk, WEBSITEren bidez, ERABILTZAILEren eskura jartzen ditu lotura-gailu teknikoak (hala nola botoiak, estekak eta bannerrak). Gailu horiek ERABILTZAILEA hirugarrenen jabetzako edo haiek kudeatzen dituzten Interneteko beste gune edo atari batzuetara eraman dezakete eta ALCk ez du haien gaineko inolako kontrolik egiten (aurrerantzean, “ESTEKATUTAKO GUNEAK”).

ERABILTZAILEAK kontuan izan behar du lotura-gailu horiek erabiltzean eta WEBGUNETIK ESTEKATUTAKO GUNEETARA sartzean ERABILERA-BALDINTZA hauek ez direla aplikagarriak izango.

ALCk ez ditu ezagutzen, ez kontrolatzen ESTEKATUTAKO GUNEETAKO edukiak eta zerbitzuak, eta GUNE horietara WEB bidez sartzeak ez du esan nahi ALCk GUNE ESTEKATUETAKO edukiak eta zerbitzuak gomendatu edo onartzen dituenik; eta/edo (ii) ESTEKATUTAKO GUNEAREN eta GUNE ARDURADUNAREN artean harremanik, lankidetzarik edo mendekotasunik dagoenik.

Ondorioz, ALCk ez du bere gain hartzen ESTEKATUTAKO GUNEEI buruzko inolako erantzukizunik, eta, beraz, ez du bere funtzionamenduaren, bertan dauden edukien eta zerbitzuen edo ESTEKATUTAKO GUNE horietan dauden loturen erantzukizunik .

ERABILTZAILEAK ESTEKATUTAKO GUNE baten bidez garatutako edukiak, zerbitzuak edo beste edozein jarduera desegokia edo ez legezkoa dela behar bezala ezagutzen badu, berehala jakinarazi beharko dio ALCri, egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzan.

Hiperestekak

Hipertestuko estekak (hiperestekak) beste leku edo web gune batzuetan ezartzeko baimena ematen da, baldin eta https://www.agirrecenter.eus-en home page-ra edo, hala badagokio, WEBSITEko beste edozein barne-orritara (deep link) zuzenduta badaude, eta orri horiek leiho oso batean eta dagozkien URL helbideen pean agertzen badira, hiperestekak sor ditzakeen erantzukizun eta arrisku guztiak bere gain hartuz.

Hiperesteka ezartzen duen web gunean ezin izango da inola ere adierazi ALC-k hiperesteka hori baimendu duenik, ALC-k espresuki eta idatziz adierazi ezean.

Hiperesteka bere tokian edo web-orrian sartzen duen hirugarrenak ALCren edo/eta WEBSITEren marka, izena, izen komertziala, errotulua, logotipoa edo beste edozein identifikazio-elementu sartu nahi badu, horretarako ALCren aldez aurreko baimen espresua eta idatzia beharko du.

Hori guztia gorabehera, espresuki debekatuta dago https://www.agirrecenter.eus webguneko orri bat ALCkoa ez den beste web gune bateko leiho batean aurkeztea “framing” izeneko teknikaren bidez, ALCren berariazko baimenik ez badu.

Halaber, espresuki debekatuta dago https://www.agirrecenter.eus helbidearen bidez zabaltzen den edozein eduki WEBSITEa ez den beste leku edo web orri batean sartzea, “in line linking” izeneko teknikaren bidez, hori egiteko ALCren berariazko baimenik ez badu .

Baldintza horien araberako hiperesteka ezartzeak ez du esan nahi, inola ere, ALCren eta hiperesteka hori ezartzen den gunearen edo web-orriaren jabearen/arduradunaren arteko harremanik dagoenik, ezta ALCk haren edukiak eta/edo zerbitzuak onartzen dituenik ere .

Nolanahi ere, ALCk eskubidea du edozein unetan WEB gunearekiko hiperesteka debekatzeko edo baliogabetzeko, batez ere hiperesteka sartu den gune edo webgunearen jarduera eta/edo edukiak legez kanpokoak direnean .

PRIBATUTASUN-POLITIKA, DATU PERTSONALAK BABESTEA.

Erabiltzaileak ALCren datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio zehatza du esteka  honetan