Gizarte Berrikuntzako Plataforma Sant Lluisen, Menorcan | Interpretazio Kolektiboko eta Baterako Sorkuntzako lehen saioak

ALC Sant Lluisekin (Menorca) lankidetzan ari da, urtarokotasun turistikoa saihestuko duen herritarren esperimentaziorako espazio bat sortzeko.

ALC Menorcako Sant Lluiseko Udalarekin lan egiteko eredu berri bat gidatzen aritu da, bere ekintzak kokatuta dagoen komunitatearekin lotuago egon daitezen. Erakundeak parte hartzeko ikuspegi berritzaile bat aplikatzea proposatu zuen, udalerria turismo-denboralditik kanpo aberastasun ekonomikoa, gizarte-ongizatea eta ingurumen-ongizatea sortuko duten neurrien aitzindari bihurtzeko, eta, era berean, Sant Lluis udalerria, urtarokotasunari aurre egiteko prozesu berritzaileetan, nazioartean esperimentazio aurreratuko gune aitzindari gisa kokatzea ahalbidetzeko.

Erronka eta behar globala da (urte osoan zehar hainbat jarduera sozioekonomiko sortzea), eta ezagutza aurreratua eta inbertsio-iturri berriak lortzea izango luke helburu, udalerriari ikusgarritasuna emateko turismotik kanpo. Azken sei hilabeteetan, ALCk, Udalarekin lankidetzan, entzute sakoneko prozesu bat garatu du udalerrian, hainbat kanalen bidez. Prozesu horretan, lurraldean jardunean dauden narratibak jaso dira, hau da, azpian dauden balioak eta portaerak, bai eta sortzen ari diren beharrak eta erronkak ere, etorkizuneko ekintzetan kontuan hartzeko.

INTERPRETAZIO KOLEKTIBOKO SAIOA

Iaz gauzatutako entzute-prozesutik abiatuta, Plataformako eragileek interpretazio kolektiboko hainbat saio presentzial antolatu zituzten. Saio horietan, entzute-prozesuko emaitzak partekatzen dira tokiko komunitate zabalago batekin, kontrastatu eta aberasteko. Sensemakingeko saio bakoitza entzute-iterazio bakoitzaren ostean egiten da.  Helburua da komunitateko eragileekin eta ordezkariekin partekatzea identifikatutako erronkak eta aukerak, falta denaren inguruko ideiak biltzeko.

Maiatzaren 11ko saiora hainbat pertsona, entitateetako ordezkariak eta herritarrak bertaratu ziren. Parte-hartzaileen artean elkarteetako, erakunde publikoetako, erretiratuen klubeko, tokiko turismoko eta ostalaritzako kideak zeuden. Hauek guztiek aurkeztutako profilak kontrastatu eta ideia gakoei buruz eztabaidatu zuten: parte-hartzea, elkartzeko espazio fisikoak, Sant Lluisen nortasuna, indarguneak, aukerak, erronkak eta konponbideak. Gai-gune garrantzitsu bat herritarren arteko belaunaldi-arteko lotura izan da.

Interpretazio kolektiboko lehen saio honetan baieztatu da Sant Lluisek udalerrian gertatzen dena ulertzeko motibazio kolektiboa duela bere burua eraldatzeko.

BATERAKO SORKUNTZA SAIOA

Entzutearen bidez bildutako informazioarekin, Gabeiras y Asociados eragile laguntzaileak udalerriko kultura-jardueren mapaketarekin eta interpretazio kolektiboko saioan egiaztatutakoarekin, bost gai-arlo (arku) nagusi identifikatu ahal izan dira:

  • Kultura, aisia, turismoa, gastronomia
  • Jarduera ekonomikoak
  • Iraunkortasuna eta Ingurumena
  • Zerbitzuak eta ongizatea

Sant Lluisen dauden ekimen gehienek zerbitzuen mailan jarduten dute, eta horietako asko Udalak bultzatzen dituela identifikatu da (gehienbat, udalerriko jarduerak eta kultur programazioa/liderra osatuz). Iraunkortasunean funtsezko ikuspegia identifikatu da, jarduera ekonomikoekin eta Udalak bultzatutako kanpainekin (hezkuntza- eta kultura-kanpainak) lotuta. Hirigunearen eta kostaldearen arteko lurralde-deskonexioa ere antzematen da. Udari begirako ikuspegi turistikoa dela-eta, kostaldeak ez du oinarrizko zerbitzurik neguan, eta turismoaren, kulturaren eta aisialdiaren programazio guztia udara mugatuta geratzen da.

Parte-hartzaileek lurraldean jardunean diren ekimen gehiago identifikatu zituzten, eta, aldi berean, honako hauek proposatu zituzten: (1) gazteentzako lanbide eta gastronomia prestakuntza handiagoa, (2) jarduerak antolatzeko lidergo kultural handiagoa (eta dena ez dadila Udalaren mende egon) (3) eskura dauden zerbitzuen komunikazioa (paperean eta digitala) hobetzea (4) barnealde-kostalde-erdiguneko turismoaren konexio handiagoa.

Udalerriko kartografiari buruzko mapaketa sorpresa izan zen parte-hartzaile askorentzat, tokiko jarduera eta elkarteetan dagoen aniztasunaz jabetzen ez zirenentzat.

Saio horiek gune egokitzat identifikatu dira herritarren parte-hartzea eta kontsulta aztertzen jarraitzeko, elkarri lotutako ekimen-zorroaren ikuspegi berri batetik, Udaletik haragoko espazioetara eramateko asmoarekin. Nabarmentzekoa da parte-hartzaile gehienek, bai eta entzutean identifikatutako narratibek ere, trukerako eta eztabaida orokorrerako espaziorik eza adierazi zutela, hain zuzen ere. Horrela, parte-hartzaileek Plataformaren hurrengo fasearekiko gogoa azaldu dute. Horrelako saioak aukera bikaina izan litezke interesa duten hainbat alderdi biltzeko eta haien lehiakortasuna eta lankidetza bateratzeko modurik onena aurkitzeko.

Hurrengo pausoak

 Entzute sakonagoa. Entzutea aberastuko duten elkarrizketa eta kanalen bigarren iterazioa. Baterako sorkuntzako lehen saioen ondoren, falta den informazioa identifikatuko da, eta horren arabera diseinatuko da elkarrizketen bigarren iterazioa. Eztabaida eta interpretazio kolektiborako gune irekiak sistematizatzea. Profiletan oinarritutako baterako sorkuntzako prozesua, pertsonak ardatz dituen maila anitzeko ekimenen portfolioa eraikitzeko.