Koordinazio komunitarioa bultzatuz, Getxoko Komunitate Errukitsuan lokarrien lehen mahaia ko-sortzen

Lokarria 2018an sortu zen, Lehendakaria Centerrak (ALC) laguntzen duen Ebaluazio Ebolutiboko prozesuaren esparruan. Ikuspegi komunitarioko rol profesionalizatua da, eta Getxo Zurekin sare komunitarioaren barruan gertatzen diren ekimenak koordinatu, dinamizatu eta sustatzen ditu. Komunitatea zainketa-inguruneko eragile publiko eta pribatuekin konektatzen du, eta lankidetza-sareak sortzea errazten du.

2024ko apirilaren 25ean, Getxo Zurekin elkartearen eta prozesu horren bidez udalerrian eratu den Komunitate Errukitsuaren aldaketa esanguratsuenak eta eragile eta ekimenen zorroa interpretatzeko eta kontrastatzeko saio bat egin zen. Saio horretatik abiatuta, espazio eta/edo tresna bat sortzeko beharra sortzen da, bertan dauden baliabideetan parte hartzen duten eta/edo baliabide horien eta komunitatearen artean sartzeko ate gisa kokatzen diren eragileak koordinatzeko. Horretarako, Agirre Lehendakaria Centerrek, Getxo Bihozbera elkartearekin eta Fundación Doble Sonrisa fundazioarekin lankidetzan, ekainaren 14an Getxoko Komunitate Errukitsuaren artikulazioan aukera berri horri heltzeko bilera bat deitu zuen, lokarrien mahai bat ko-sortuz.

 

Bilkurara 30 pertsona inguru joan ziren, horien artean Getxoko Komunitate Errukitsuan inplikatutako pertsonak (Fundación Doble Sonrisa, Getxo Zurekin eta Getxo Bihozbera), inguruko langile soziosanitarioak (Romo Kultur Etxea, lehen mailako arreta, erizain komunitarioak, zainketa aringarrien unitateak), Getxoko Udaleko funtzionarioak, Getxo Zurekin elkartearekin lotutako hirugarren sektoreko elkarteak eta Osakidetzako Zuzendariordetza.

Aldaketa esanguratsuenak pertzepzioetan

Saioa testuinguruan kokatzeko, ekosisteman jarduten duten metanarratibak aurkeztu ziren, Komunitate Errukitsuan 2017tik 2024ra bitartean izandako Ebaluazio Ebolutiboko prozesuaren aldaketa esanguratsuenak islatzen dituztenak.

Apirilaren 25eko saioan profil horiek sakon kontrastatu baziren ere, hausnarketa berriak sortu ziren, hala nola Komunitate Errukitsuko eragileen arteko sare-lanaren garrantzia; hirugarren sektoreko erakundeetan eta erakunde publikoetan dauden lokarriak mapeatu eta bistaratzeko beharra; komunitateak zainketetan duen garrantzia; edo eremu soziosanitarioak arretaren bizkortasunari dagokionez duen erronka.

Lokarrien mahaiaren ko-sorkuntza

Saioaren bigarren zatirako, bertaratutakoek mahaietan lan egin zuten inguruko beste eragile batzuekin, 50 minutuz, prototipo-kanba batean, galdera hauei erantzuteko:

 

 • Zeintzuk dira ekosistemaren eragile nagusiak, erakundeak eta pertsonak.
 • Nori zuzentzen gatzaizkio, zaintzan parte hartzen duten biztanleriaren segmentu espezifikoak.
 • Zer lurralde-mailatan jardun nahi den.
 • Nola komunikatzen dugun, bai barruan, bai kanpoan.
 • Ekosisteman dauden ekimenekiko loturak zeintzuk diren.
 • Zein diren funtsezko jarduerak eta nola garatuko diren, zein den eragileen zeregina horietan.
 • Zeintzuk dira funtsezko baliabideak, materialak zein giza baliabideak.
 • Zer finantzaketa-eredu izan dezakeen prototipoak.
 • Prototipoa ezartzeko denbora-horizontea zein den.
 • Prototipoaren balio erantsia.
 • Nola ebaluatzen dugu prototipoa.

 

Ondoren, talde-lanak sozializatu egin ziren, eta hurrengo prototipo-kanba sortu zen:

Saioaren amaiera

Espazioa elkar ezagutzeko, konfiantza-sareak sortzeko eta komunitatearen mesedetan elkarlanean lan egiteko aukera gisa ikusi da. Gainera, mota horretako espazioak aldizka sortzeko eta bileran eztabaidatutako gaiak eta beharrak zehazteko beharra adierazi da. Lehenengo urrats gisa, zenbait pertsonak iradoki zuten Getxon dauden baliabideen mapaketa batekin hastea, ondoren gainerako eragileekin partekatzeko.

Hurrengo koordinazio-bilera irailean izango da, funtsezko eragileekin, hurrengo urratsak adosteko.